Är kråkor de ultimata problemlösarna?

I det här klippet får vi se när en kråka löser ett problem i flera steg. Kråkan är sedan tidigare bekant med de olika momenten men enligt forskaren i klippet är det första gången som fågeln träffar på dem i ett sammanhang. Kråkan löser problemet utan svårigheter och får snabbt tag på sin godbit.

Det har gjorts många studier om just kråkfåglar och deras intelligens och förmåga till problemlösning. Studierna har testat om fåglarna har egenskaper som anses visa på intelligens ur ett mänskligt perspektiv. Kråkfåglar lever ofta i komplexa sociala strukturer, något som verkar vara gemensamt hos de djur som får höga betyg i diverse kognitionstest.

Många kråkfåglar använder verktyg i det vilda, t.ex. pinnar eller stenar (eller bilar som krossar nötter), det är därför inte konstigt att de kan överföra dessa kunskaper till ett mänskligt påkommet scenario. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att vissa kråkfåglar, som t.ex. Råkan, som aldrig observerats använda verktyg i det vilda ändå kan förstå och lösa problem där ett verktyg krävs för att nå en lösning. Det förefaller som att kråkfåglarna som familj begåvats med ett sinne för att tackla relativt avancerade problem, därför nämns de ofta när man diskuterar djur som hamnar på den övre skalan av kognitiva förmågor. Vilka de övriga djuren är får ni gissa själva :)


Kommentarer