Ryggproblem hos hund


Har precis läst klar Anders Hallgrens forskningsrapport om ryggproblem hos hund. Den ursprungliga studien som gjordes 1994 har getts ut i en omarbetad upplaga 2010. Studien undersökte om det gick att se några samband mellan ett antal riskfaktorer och ryggproblem hos hundar. De främsta faktorerna där man hittade samband var, ryck och drag i kopplet när halsband används samt om man använde stryphalsband till sin hund.

Ryck och drag i kopplet har varit, och är tyvärr fortfarande i vissa kretsar, ett vanligt sätt att korrigera hundar på.  Det är främst skador i nacken som uppstår då dessa metoder används. Användande av strypkedja/stryphalsband kan göra skadan än värre då mjukdelar och halskotpelaren riskerar att skadas.

Vidare är studien kritisk till att halsband, gärna av tunnare slag, läggs strax bakom öronen på hunden. Något som bl.a. förespråkas av en omdebatterad "hunduppfostrare" i tv samt är populärt i utställningssammanhang. Bakom öronen har hunden många nerver, placeringen av halsbandet här orsakar alltså hunden stor smärta.

Avslutningsvis lyfter studien fram vikten av uppvärmning för att undvika skador. Uppvärmningen bör ske med en ökad aktivitetsgrad, gärna med utgångspunkt i kuperad miljö och ett lugnare tempo. Man påpekar även att lek, hundar emellan, inte var en bakomliggande faktor till ryggproblem.

Vi hoppas att denna forskning når ut till fler och fler hundägare. Hallgren ifrågasätter nämligen om halsband bör användas överhuvudtaget till hundar på grund av den höga skaderisken. Vem vill riskera att ens bästa vän drabbas av skador på grund av okunskap och felaktig utrustning?

Hallgren, A. (2010) Ryggproblem hos hundar. Dogma Förlag, Ekerö
Kommentarer