Hundar och människor bearbetar mänskligt tal på samma sättNär en mänsklig hjärna bearbetar mänskligt tal hanterar den vänstra hjärnhalvan informationen som förmedlas medan den högra hjärnhalvan bl.a. hanterar eventuella emotioner som förmedlas av den vi lyssnar till. Detta gör att vi föredrar att lyssna till informationen med höger öra (vänster hjärnhalva bearbetar den mesta information vi tar in med våra sinnesorgan på höger sida av kroppen och vice versa) och att vi föredrar att lyssna efter det emotionella innehållet med vänster öra. De flesta djur hanterar ljud från artfränder på precis samma sätt. Forskarna bakom denna studie ville dock titta på om hundar bearbetar mänskligt tal på samma sätt som de bearbetar ljud från andra hundar. Resultatet visade att hundar troligtvis bearbetar mänskligt tal på samma sätt som vi gör, dvs. de reagerar inte bara på vad vi förmedlar för sinnesstämning när vi pratar med dem, de kodar även av vad själva orden betyder. Detta är troligtvis ingen större nyhet för de flesta som har erfarenhet av hundar men nu vet man alltså hur själva bearbetningen går till.

The Conversation | Dog brains process human speech in the same way we do


Kommentarer