Beagle använder stol för att nå mat.

En video med en beagle som använder en stol för att ta sig upp på diskbänken och länsa en ugn på mat, har visats över fyra miljoner gånger på YouTube. Enligt ägaren till hunden är det inte första gången som hunden tar sig upp på diskbänken. Men vad är det egentligen vi får se? En väldigt smart hund, eller?

När beteenden hos djur ska förklaras brukar man använda sig av något som kallas Morgan's canon. Morgan's canon är en grundläggande regel inom den komparativa psykologin och etologin och innebär helt enkelt att man försöker förklara djurs beteenden med den enklaste förklaringen. Detta för att undvika att förklara djurs beteenden i mänskliga termer. (Inom vetenskapen i allmänhet används istället begreppet Occams's razor när den enklaste förklaringen/modellen ska användas.)

Enligt Morgan's canon bör hunden  antagligen lärt sig de olika momenten separat, flytta på stolen, ta sig upp på diskbänken osv. sedan har dessa länkats ihop. Anledningen till att detta skulle kunna vara den enklaste förklaringen är att komplexa beteendemönster inte har påvisats hos hundar (ännu). Det är givetvis inte omöjligt att hunden har lärt sig hela beteendet på egen hand, men videon ger för lite information för att detta ska kunna bevisas. Hursomhelst är det en väldigt duktig hund!
(Videon är delad med tillstånd av upphovsman)

Kommentarer