Katter och hundar och deras relation till människan

Snubblade över det här klippet på YouTube idag. Klippet visar en studie där man har tittat på hur hundar respektive katter reagerar när de 1) lämnas ensamma i ett rum med en okänd person 2) reagerar när ägaren kommer tillbaka in i rummet. Studien baseras på tidigares studier där man har tittat på hur små barn reagerar i liknande situationer. Syfte med studien var att se hur fästa katter är till sina ägare jämfört med hundar.

Som ni kan se i klippet bryr sig katten inte nämnvärt när ägaren lämnar rummet. Inte heller när ägaren kommer tillbaka till rummet verkar katten bry sig. Detta till skillnad mot hunden som aktivt väntar på att ägaren ska komma tillbaka och tydligt visar på uppskattning när ägaren väl kommer tillbaka. I klippet förklaras detta med att katter helt enkelt inte är lika beroende av människan som hunden är. En annan viktigt förklaring hittar vi i kattens respektive hundens flockstruktur. Katten är i grunden ett solitärt djur, dock har man sett att ferala katter kan bilda tillfälliga kolonier om det t.ex. finns god tillgång på mat. Detta till skillnad från hunden, som i mångt och mycket är beroende av övriga flockmedlemmar för t.ex. jakt och skydd. Katten och hunden har även levt olika lång tid med människan, hunden uppskattas ha levt med människan i tiotusentals år medan katten kom in i vår tillvaro relativt nyligen (ca 8 000 år sedan).


Med detta inte sagt att katten inte skulle uppskatta att dela tillvaron med en människa, tvärtom underskattar vi många gånger kattens behov av sällskap. Framförallt våra innekatter har ett stort behov av sällskap.


Kommentarer