Hästar visar på förmåga till social inlärning


Bild från ATL.se, observatören tittar på när demonstratören öppnar lådan

Man har länge trott att hästar saknar förmåga till social inlärning, alltså att ta efter en annan individs beteende. Detta eftersom hästar sällan har ställts inför några större problem när det kommer till att hitta föda. Nu har det äntligen motbevisats av en tysk forskare som menar att man vid tidigare försök med hästar och social inlärning inte har tagit hänsyn till hästarnas sociala mönster. Hästar har nämligen ett komplext socialt mönster, detta blir tydligt när man studerar etablerade flockar där hästarna har gått tillsammans under en längre tid.

Själva experimentet gick ut på att man ur en grupp med 30 hästar (som hade gått tillsammans i minst två år) valde ut fem demonstratörer. Dessa fick lära sig att öppna en låda med foder i genom dra i ett rep genom att ta tag i det med tänderna. Därefter fick de andra hästarna i tur och ordning titta på när någon av demonstratörerna öppna lådan. Sedan fick de själva testa. Hälften av hästarna agerade kontrollgrupp för att utesluta att hästarna lärde sig att öppna lådan genom att testa sig fram.


Resultatet visade att de hästar som lärde sig snabbast var yngre hästar som fick se när en äldre häst med högre rang öppnade lådan. Förklaringen till detta är troligtvis att det är mer fördelaktigt att lära sig av en äldre individ än att som äldre individ lära sig ett ofördelaktigt beteende av en yngre individ. Social inlärning hos hästar har alltså uppkommit ur hästens komplexa sociala tillvaro. Forskaren bakom studien slår också fast att vi framöver måste ta hänsyn till hästens sociala mönster för att kunna skapa passande testmiljöer. Att detta inte har gjorts tidigare har troligtvis bidragit till att hästar har ansetts som mindre intelligenta...


Krueger, K., Farmer, K., Heinze, K. (2013) The effects of age, neophobia on social learning in horses. Animal Cognition


ATL | Hästar mer intelligenta än vi trott?

Kommentarer