20111109 Snälla hästar eller "deprimerade" individer? 

Inlärd hjälplöshet är ett tillstånd som uppstår när en individ har lärt sig att den inte kan använda några av sina beteenden för kontrollera sin omgivning. Inom hästvärlden förekommer det att man använder träningsmetoder som orsakar upprepat obehag eller stress hos hästen, eller metoder där det inte finns en klar koppling för hästen vad den ska göra (exempelvis ge drivande och förhållande hjälper samtidigt). En forskargrupp från England har visat att inlärd hjälplöshet förekommer bland hästar. De menar att hästar som tillåter att man gör i princip vad som helst med dem utan att de protesterar inte är snälla, de saknar snarare motivation och verkar tillbakadragna efter att ha utsatts för långvarig stress. Det är viktigt att försöka komma ifrån de träningsmetoder där hästar och andra djur far illa och istället fokusera på träningsmetoder där varje individs välfärd säkerställs. 


Referens: Hall, C., Goodwin, D., Heleski, C., Randle, H. & Waran, N. 2008. Is there evidence of learned helplessness in horses? Journal of Applied Animal Welfare Science, 11:3, s. 249-266. 


Hippson.se | Forskningskollen: Är den lugna hästen deprimerad?

Kommentarer