Hur kommer framtidens hundar bete sig?


Har precis avslutat kursen Hundens beteendebiologi 3 från Linköpings universitet. I sista uppgiften fick vi läsa två artiklar där man har tittat på skillnader i hundars beteende beroende på användningsområde. utifrån dessa artiklar skulle vi sedan göra ett foruminlägg, här är ett av våra inlägg:

I Svartbergs (2006) artikel har man sett att vi har en artificiell selektion för hundar som ska fungera bra i utställningssammanhang. Dessa hundar verkar inte sticka ut överhuvudtaget sett till lekfullhet, nyfikenhet eller aggressivitet. Även Duffy m.fl. (2008) menar att aggressivitet förekommer i låg grad hos hundar där aveln är riktad mot utställning. Jag ställer mig frågande till hur denna riktade avel mot utställning kommer att påverka hundens beteende på sikt: Kommer vi att inom 50 år se hundar som inte kan interagera med artfränder eller kommer framtidens hundar inte längre vara brukbara inom sina ursprungliga användningsområden? Eller är vi redan där?

Vad tror du? Var gärna med och diskutera!

Duffy, D. L., Hsu, Y. & Serpell, J. A. (2008) Breed differences in canine aggression. Applied Animal Behaviour Science, 114, 441-460.
Svartberg, K. (2006) Breed-typical behaviour in dogs – Historical remnants or recent constructs? Applied Animal Behaviour Science, 96, 293-313

Kommentarer