Visuell lateralisering hos hästar - är vänster sida tryggare?

Traditionellt sett leder och hanterar vi våra hästar främst från vänster sida. Grunden till detta lades i militären där soldaterna hade svärdet på sin vänstra sida och det helt enkelt var enklast att sitta upp från vänster sida. Idag upplever många att det är enklare att longera hästar åt vänster än åt höger och man har trott att det beror på motoriska faktorer, ungefär som att en människa kan ha en kroppshalva som är mer dominant. Engelska och tyska forskare har i en studie tittat på om det i själva verket kan handla om att hästens hjärna visar på lateralisering och att hantering från hästens vänstra sida egentligen handlar om att hästar känner sig mest bekväma med oss på sin vänstra sida.
    Lateralisering innebär att ena hjärnhalvan är mer dominant än den andra och detta har länge ansetts vara en  unik egenskap för den mänskliga hjärnan. De senaste 30 åren har man dock visat att lateralisering även förekommer hos de flesta andra ryggradsdjur. Hos hästar har man sett att de föredrar att använda sitt vänstra öga när de tittar på objekt som de har någon positiv eller negativ koppling till medan höger öga används till objekt som är normala. Många har säkert hört att man måste visa en häst en ny sak från både höger och vänstar, i tron att hästar saknar kommunikation mellan sina två hjärnhalvor. Idag vet man att så inte är fallet, att hästar regerar som om de aldrig har sett ett föremål trots att man nyss har visat det från ena sidan beror antagligen på att de helt enkelt upplever saker olika på höger/vänster sida på olika sätt som ett resultat  av hjärnans lateralisering.
    I den aktuella studien har man tittat på hur hästar föredrar att interagera med oss människor. Hästar som var tränade och hanterade främst från vänster sida med hästar som var hanterade och tränade från båda sidor testades i en rad olika experimentuppställningar. Resultaten visade att hästarna föredrog att ha människor på sin vänstra sida, oavsett träningsbakgrund. Däremot påverkade träningsbakgrunden hur hästarna beteede sig i testsituationen, hästar som var hanterade från båda sidor var bekvämare med människor än "vänsterhanterade" hästar. Man kunde också se att hästar föredrog att ha "högprioriterade" stimuli i sitt vänstra synfält, dvs. stimuli som krävde snabba reaktioner. Forskarna bakom studien vill gärna titta vidare på hur denna lateralisering uppkommer hos unga hästar och se om den kan ha någon koppling till hur hästar kommunicerar med varandra eller om den kan påverkas av dominansordning i en flock. Det återstår även att se hur lateraliseringen påverkar hästars kognitiva förmågor. Träningsmässigt är det i vilket fall fördelaktigt att träna och hantera hästar från både höger och vänster sida men tänka på att de föredrar att uppleva saker från vänster sida.
 
Farmer et al. (2010) Visual laterlity in the domestic horse (Equus caballus) interacting with humans. Animal Cognition 13, 229-238.

Kommentarer