Inlärningsteorier underlättar veterinärbesöket

I dagarna håller International Society for Equine Science (ISES) sin världskonferens i Skottland. Vi tänkte passa på att sammanfatta några av de forskningsresultat som har presenterats. Idag handlar det om hur man kan minska stress hos hästar som besöker veterinären och minska skaderisken för samtliga inblandade, genom att använda sig av inlärningsteorier.

De två vanligaste situationerna där skaderisken uppges vara högst och som skapar störst problem på en hästklinik uppges vara dels när en häst ska gå in i en undersökningsbox och dels när hästar är rädda för sprutor.

I studien använde man sig av negativ förstärkning när man ville att hästen skulle gå in i undersökningsboxen. Genom att använda ett milt aversivt stimuli, som togs bort så fort hästen närmade sig boxen, fick man hästar som tidigare ansetts som "svåra" att lugnt gå in i undersökningsboxen. Hästarna lärde sig här att koppla ihop borttagandet av det aversiva stimulit med att gå in i boxen.

För hästarna som var rädda för sprutor använde man sig av något som kallas överskuggning. I det här fallet ville man att hästen skulle gå framåt (ett steg), backa (ett steg) osv. av tryck från grimman samtidigt som man exponerade hästen för sprutan. Överskuggning innebär helt enkelt att du har två stimuli närvarande (tryck från grimman och sprutan) och det ena stimulit ger en starkare eller mer relevant respons än det andra. Första steget var att se till att hästen kunde backa/gå framåt av ett lätt tryck i grimman, därefter presenterade man sprutan gradvis tills man kunde sticka med sprutan utan att hästen reagerade. 


Det viktigaste med de två olika metoderna var att man hela tiden tränade i lugn takt för att hästarna inte skulle bli stressade. Man hoppas att tillämpning av inlärningsteorier kan minska stress och oro för både häst och ägare i samband med klinikbesök.


Studien är utförd av den engelska veterinären Gemma Pearson.
Kommentarer