120522 En titt på hundens hjärna


Amerikanska forskare har tränat hundar, med hjälp av shaping, att ligga blickstilla  i en magnetkamera (MRI - Magnetic Resonance Imaging). Med hjälp av en magnetkamera kan man se hur t.ex. hjärnan reagerar på olika stimuli. Forskarna tittade på hur hundarnas hjärnor reagerade på två olika handsignaler, en signal för att mat var på väg och en signal för att det inte skulle komma någon mat. När man jämförde bilderna såg man att signalen för mat aktiverade nucleus caudatus, en del av basala ganglierna, som är inblandade i kroppens dopaminsystem - matsignalen väckte en positiv förväntan hos hundarna. I framtiden hoppas forskarna kunna genomföra mer avancerade försök, för att få reda på mer om hur hundens hjärna fungerar. Det har tidigare varit svårt att genomföra denna typ av försök på djur, då magnetkameran kräver att man ligger helt stilla. Man har därför bara kunnat ta bilder på djur som har varit sövda eller fixerade. Vi tycker det är mycket positivt att man istället har tränat djuren för uppgiften.

DN.se | Vad tänker människans bästa vän på?
Etologinytt, Per Jensen | Hundar tränades för fMRI-scanning

Kommentarer