120412 Babianer känner igen skrivna ord

En studie i Frankrike har visat att babianer känner igen riktiga ord, till skillnad från slumpade bokstavskombinationer. Vad detta visar kan diskuteras, men forskarnas slutsats är att människors kapacitet till ord är resultatet av en gammal struktur i hjärnan snarare än en ny företeelse i vår evolution. 


DN | Babianer känner igen skrivna ord

Kommentarer