120425 Samarbete ger stora hjärnor

Forskare har länge grubblat över huruvida människans relativt stora hjärna har berott på intelligens eller ej. Förklaringen till människans stora hjärna är snarare att vi är sociala varelser med en god förmåga till samarbete. Forskare på Irland använde datormodeller för att testa detta. Enkla datormodeller fick spela ett spel där samarbete var lönande. De modeller som vann, alltså de som samarbetade i de flesta fallen, fick  fler avkommor än de andra. Varje ny generation gav dessutom chans till en slumpmässig "mutation", en förändring av en "nervcell". Ju mer modellerna samarbetade desto fler och större avkommor fick de. Forskarna bakom studien menar att blotta närvaron av samarbete ledde till större och mer komplexa modeller, även om modellerna är mycket enkla i förhållande till verkliga livet. 

DN.se | Samarbete ger stora hjärnor

Kommentarer