120410 Vad säger hunden?

Forskare i Ungern har visat att människor kan höra skillnad på olika typer av hundskall, oavsett om man är van vid hundar sedan tidigare eller ej. Personerna som deltog i studien fick lyssna på inspelade hundskall från olika hundar i sex olika situationer (lek, ensam, vill ha boll, på väg ut på promenad, främling passerar trädgården, träning av skyddshund). Efter varje skall fick de fylla i ett svarsformulär om i vilken situation de trodde att hunden befann sig i. De fick också ge en känslomässig bedömning av skallen (aggressivitet, rädsla, lekfullhet, glädje, desperation). Träning av skyddshund klassades som aggressivt medan att vara ensam klassades som rädsla och desperation. Lek och vill ha boll klassades som lekfullt och glatt. Fömågan att kunna skilja på de olika skallen, tror man är medfödd. Man tror även att det har varit en evolutionär fördel att kunna skilja på aggressiva och icke-aggressiva ljud i omgivningen. 


Liknande försök har gjorts med katter men här kan endast personer som är vana vid katter höra skillnad på olika jamanden. Förklaringen till att vi är bättre på att förstå hundskall än jamanden tror man beror på två faktorer. Dels att domesticeringen av hundar har gjort hunden mer beroende av människan, vilket har gjort att deras kommunikation har blivit mer riktad mot människan och dels att människan har valt ut hundar som skäller på ett visst sätt i olika situationer. 


Kan du höra skillnad på olika hundskall? Testa din förmåga här.Läs mer 
Nicastro & Owren (2003) Classification of domestic cat (Felis catus) vocalizations by naive and experienced human listeners.
Pongracz m.fl. (2005) Human listeners are able to classify dog (Canis familiaris) barks  recorded in different situations.
Pongracz m.fl. (2006) Acoustic parameters of dog barks carry emotional information for humans.Kommentarer