20111111 Duvorna tar tunnelbanan - smarta fåglar eller inlärt beteende? 


I Aftonbladet idag kan man läsa om duvor som tar tunnelbanan en station för att leta mat. Kognitionsforskaren Mathias Osvath menar att det snarare handlar om inlärning, än om intelligens. Fenomenet med djur som tar tunnelbanan har även observerats i London och Moskva. 


Aftonbladet.se | Duvorna tar tunnelbanan

Kommentarer