20110920 Medfött att tycka om djur 


Amygdalan är en primitiv del av hjärnan och har bland annat att göra med våra slåss eller fly reaktioner och känslor som rädsla. Forskare har studerat hjärnan hos ett antal personer med hjälp av magnetkamera. Personerna fick se bilder på t.ex. hus, olika kända personer och djur. Amygdalan reagerade på djurbilderna men inte på någon av de andra bilderna. Forskarna menar att förmågan att känna igen djur alltså är medfödd och antagligen har varit nödvändig för att känna igen farliga djur eller bytesdjur under evolutionen. Amygdalan har också reagerat på söta djur vilket med stor sannolikhet har varit av vikt när vi har domesticerat olika djur. Frågan är väl bara, hur reagerar amygdalan hos våra husdjur när de får se bilder på oss? 
  
DN.se | Vi har djur på hjärnan

Kommentarer