20110817 Schimpanser - inte så själviska som man har trott 


Nyligen publicerade studier visar att schimpanser, precis som människan, kan välja att sätta det egna intresset åt sidan för att gynna andra individer. Detta är tvärtemot tidigare teorier där schimpanser har ansetts vara själviska. I den aktuella studien fick en schimpans välja mellan två olika föremål i vilka det fanns bananer, valdes det ena föremålet fick endast schimpansen som hade valt en banan, medan ett val av det andra föremålet även genererade att schimpansen i buren bredvid fick en banan. Sju schimpanser testades och de valde alla i de flesta fall det föremål som ledde till belöning både för dem själva och schimpansen bredvid. Den tidigare uppfattningen om schimpanser som själviska, menar man beror på att man har testat schimpanserna i situationer som har varit för komplexa. 


Discovery News | Chimpanzees Not as Selfish as We Thought

Kommentarer