20110414 Smärta och aggression

Många gånger kan djur som har ont visa upp oönskade beteenden. Ett första steg när ett djur börjar bete sig annorlunda är att låta en veterinär göra en utredning för att på så sätt se om smärta eller sjukdom kan vara en bakomliggande orsak.

Kommentarer